Aktuellt

Ny bok om Österlens hällristningar

Vi gläder oss åt att Peter Skoglunds bok om Österlens hällristningar nu har utkommit.

Österlens museums samling av bronsåldersbronser numera tillgänglig på nätet

Numera finns Österlens museums samlingar tillgängliga på nätet via museets publika databas på www.osmu.kulturhotell.se.

Uppdragsrapport om hällristningscentrum klar

Under 2014 och 2015 har Österlens museum på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden undersökt potentialen för att utveckla vårt kulturarv i form av hällristningar som en tillväxtfaktor för Simrishamn. Under de senaste årtiondena har intresset för hällristningar runt om i världen ökat både bland forskare och hos allmänheten. De forskare som idag arbetar med bronsåldern i Norden inbegriper alla de skånska hällristningarna i sin forskning och då speciellt de lokaler som finns på Österlen. Läs mer i den sammanfattande rapporten

Yxornas häll- en resa 3500 år tillbaka i tiden

En ny kortare vandringsled har ställts i ordning mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen. Leden är 1,5 km lång och markerad med rödmålade kortare stolpar och röda pilar. Start från Yxornas häll där det finns broschyrer med information i en postlåda.

Liten hällristningsvandring

Nu är en kortare (fram och tillbaka ca 1,5 km) vandringsled mellan de två större hällristningsfälten Yxornas häll och Stenkilsristningen utmarkerad och färdig att tas i användning. Den börjar vid Yxornas häll och stigen är här markerad med en rödmålad kort stolpe och med en blå skylt. Leden går genom betesmarker och vid två platser passerar man över stängsel. Var vänlig se till att stänga när ni har gått igenom! På Stenkilsristningen har vi haft problem med lavar och håller just nu på med spritning av hällen i olika omgångar för att få bort lavar och mossor. Bilderna syns inte riktigt lika bra här som på Yxornas häll dels på grund av lavar men också beroende på stenens kvalitet.

Trading and traveling

Europeisk bronsålderskonferens på Österlens museum den 22-24 april.

Vapenamnesti för bronsåldersforskningen

Museet förvaltar en samling på 87 objekt av brons från bronsåldern men söker nu tillsammans med Johan Ling/Göteborgs universitet också samarbete med de gårdar/privatpersoner i vars samlingar/ägo det finns bronsföremål. Detta för att få en så säker bild som möjligt av hur handeln såg ut under bronsåldern. Har man en dolk, ett svärd, en yxa eller ett smycke av brons i byrålådan får man gärna höra av sig till Lena Alebo 0414-819672 eller skriva ett mail på lena.alebo@simrishamn.se.

3Dscanning av Stenkilsristningen

I slutet av maj var två studenter från Lunds universitet från kursen Digital Archaeology, Virtual Reality in Archaeology här på Österlen för att göra 3D-modeller av hällristningarna på Stenkilsristningen. Resultatet presenteras i rapporten:

Ny hällristning och ny forskning

Klockan 10.10 den 3 april 2014 ringer det på min telefon. Det är min kollega Ulrika Wallebom som ringer. Med andan i halsen så berättar Ulrika att hon precis har varit ute på hällen i Simrislund och träffat de tre hällristningsforskarna. De har tittat på ett eventuellt skeppsmotiv som hennes dotter Anna har hittat. Med mycket glädje och stolthet i rösten meddelar Ulrika mig att det mycket riktigt är ett halvt skepp som Anna hittat. Min kollega säger också till mig att, om jag vill träffa arkeologerna innan de drar vidare till Gladsax och Kaffestenen med de 500 skålgroparna så bör jag bege mig genast till Simrislund. Innan vi lägger på så varnar hon mig för att det är askallt ute vid hällarna.

Rockart Österlen en del av Europas bronsålder

På väg till Berlin och ett europeiskt samarbete kring bronsåldern som går under namnet Empire of the sun. Deltagare från Tyskland, Danmark, Sverige, Italien och Österrike ska under mötet diskutera fram en gemensam historia – Europe as a story.