Aktuellt

Ny forskning kring Österlens hällristningar - Torsdag 3 november kl 18

Peter Skoglund från Göteborgs universitet kom nyligen ut med boken Rock Art through time – Scanian rock carvings in the Bronze Age and Earliest Iron Age. Då det största beståndet av skånska hällristningar finns på Österlen har Österlens museum bjudit in Peter för att dela med sig av sin senaste forskning och tolkningar av ristningarna. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Föranmälan till osterlens.museum@simrishamn.se eller på 0414-819670. Pris: 120 kr inkl kaffe och äpplekaka.

Ny bok om Österlens hällristningar

Vi gläder oss åt att Peter Skoglunds bok om Österlens hällristningar nu har utkommit.

Österlens museums samling av bronsåldersbronser numera tillgänglig på nätet

Numera finns Österlens museums samlingar tillgängliga på nätet via museets publika databas på www.osmu.kulturhotell.se.

BronzeTech

BronzeTech – en ny utställning om bronsåldern, hällristningarna, handel och resande presenterat med ny teknik öppnar den 11 juni på Österlens museum.

Uppdragsrapport om hällristningscentrum klar

Under 2014 och 2015 har Österlens museum på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden undersökt potentialen för att utveckla vårt kulturarv i form av hällristningar som en tillväxtfaktor för Simrishamn. Under de senaste årtiondena har intresset för hällristningar runt om i världen ökat både bland forskare och hos allmänheten. De forskare som idag arbetar med bronsåldern i Norden inbegriper alla de skånska hällristningarna i sin forskning och då speciellt de lokaler som finns på Österlen. Läs mer i den sammanfattande rapporten

Yxornas häll- en resa 3500 år tillbaka i tiden

23, 25, 30 juni samt 2, 9, 21, 23, 28, 30 juli och 4 och 6 augusti kl 16
Samling vid på hällristningen vid Kustvägen mellan Simrishamn och Brantevik.
Arkeolog och museipedagog Veronica Jeppsson från Österlens museum visar hällristningarna på Yxornas häll och berättar om livet under bronsåldern och den senaste forskningen kring hällristningar och bronsåldern. Hon har med sig bronsålderskläder, bronsredskap och iPads ut på hällen. Visningen hålls både på svenska och engelska. Pris 50 kr, delatagare upp till 18 år gratis. Ingen föranmälan krävs.

Liten hällristningsvandring

Nu är en kortare (fram och tillbaka ca 1,5 km) vandringsled mellan de två större hällristningsfälten Yxornas häll och Stenkilsristningen utmarkerad och färdig att tas i användning. Den börjar vid Yxornas häll och stigen är här markerad med en rödmålad kort stolpe och med en blå skylt. Leden går genom betesmarker och vid två platser passerar man över stängsel. Var vänlig se till att stänga när ni har gått igenom! På Stenkilsristningen har vi haft problem med lavar och håller just nu på med spritning av hällen i olika omgångar för att få bort lavar och mossor. Bilderna syns inte riktigt lika bra här som på Yxornas häll dels på grund av lavar men också beroende på stenens kvalitet.

Trading and traveling

Europeisk bronsålderskonferens på Österlens museum den 22-24 april.

Vapenamnesti för bronsåldersforskningen

Museet förvaltar en samling på 87 objekt av brons från bronsåldern men söker nu tillsammans med Johan Ling/Göteborgs universitet också samarbete med de gårdar/privatpersoner i vars samlingar/ägo det finns bronsföremål. Detta för att få en så säker bild som möjligt av hur handeln såg ut under bronsåldern. Har man en dolk, ett svärd, en yxa eller ett smycke av brons i byrålådan får man gärna höra av sig till Lena Alebo 0414-819672 eller skriva ett mail på lena.alebo@simrishamn.se.

Musund - museikonferens i Malmö

Den 30 september till 1 oktober arrangeras den årliga museikonferensen över sundet. Danska och skånska museifolk möts för att diskutera angelägna frågor. I år är temat ”Gränsöverskridande samarbete i en europeisk kontext. Österlens museum kommer här att delta med föreläsningen: “”Empire och the sun” och ”Trading and travelling in prehistoric Europé – två europeiska projekt att känna sig hemma i”.

Arkeologidagen i Kivik

Söndag 31 augusti kl 13-16. Välkomna till en eftermiddag i Kivik där vi under den nationella Arkeologidagen återigen sätter forntiden i fokus. Utifrån fynd, arkeologi och hällbildsdokumentation målar vi upp de berättelser och historier som de forntida människornas lämningar ger oss. I Kiviksgraven pågår hällbildsdokumentation med forskare från Världsarvsområdet i Tanum. Österlens museum visar samlingarna med fynd från Kivik med omnejd och Österlenarkeologi tar med er på en tur till utgrävningarna på fältet norr om Kiviksgraven och berättar om fynd och förväntningar. Arrangeras i samverkan mellan Asmiroca Kulturarvsupplevelser, Österlens Museum samt Österlenarkeologi. Aktiviteter och visningar sker kontinuerligt kl 13-16. Gratis.
http://www.tekniskmuseum.dk/ext.asp?id=20

3Dscanning av Stenkilsristningen

I slutet av maj var två studenter från Lunds universitet från kursen Digital Archaeology, Virtual Reality in Archaeology här på Österlen för att göra 3D-modeller av hällristningarna på Stenkilsristningen. Resultatet presenteras i rapporten:

Ny hällristning och ny forskning

Klockan 10.10 den 3 april 2014 ringer det på min telefon. Det är min kollega Ulrika Wallebom som ringer. Med andan i halsen så berättar Ulrika att hon precis har varit ute på hällen i Simrislund och träffat de tre hällristningsforskarna. De har tittat på ett eventuellt skeppsmotiv som hennes dotter Anna har hittat. Med mycket glädje och stolthet i rösten meddelar Ulrika mig att det mycket riktigt är ett halvt skepp som Anna hittat. Min kollega säger också till mig att, om jag vill träffa arkeologerna innan de drar vidare till Gladsax och Kaffestenen med de 500 skålgroparna så bör jag bege mig genast till Simrislund. Innan vi lägger på så varnar hon mig för att det är askallt ute vid hällarna.

Besöka hällristningarna i sommar?

Turistbyrån i Simrishamn har tillsammans med Österlens museum tagit fram ett bokningsbart hotellpaket där man kan få tillfälle att uppleva hällristningarna i landskapet. Förutom hällristningsbesök kan man även frossa i Österlensk matkultur, uppleva det historiska Österlen samt frottera i den sydostskånska kulturen. Det erbjuds även gratis inträde till Österlens museum där man kan se den uppdaterade utställningen Petroglyfiskt – virtuella upplevelser kring hällristningar och fri entré till Kiviksgraven. Mer information finns på: Ystad&Österlen

Rockart Österlen en del av Europas bronsålder

På väg till Berlin och ett europeiskt samarbete kring bronsåldern som går under namnet Empire of the sun. Deltagare från Tyskland, Danmark, Sverige, Italien och Österrike ska under mötet diskutera fram en gemensam historia – Europe as a story.