Trading and traveling

Europeisk bronsålderskonferens på Österlens museum den 22-24 april.

Trading and traveling –en europeisk bronsålderskonferens på Österlens museum i Simrishamn Den 22-24 april hålls en europeisk bronsålderskonferens på Österlen. Som bas fungerar Österlens museum, som också är en av deltagarna i konferensen och i de blivande europeiska sökningarna av bidrag till projektet Trade and traveling in Empire of the sun. I programmet för konferensen ingår förutom arbetsmöten också föreläsningar av forskare inom interaktiv ny teknik och arkeologi. Några av föreläsarna är Magali Ljungar Chapelon Lunds universitet, Jonathan Lindström Linnéuniversitetet och Johan Ling Göteborgs universitet. Alla med anknytning till Österlen i sin forskning. Besök kommer att göras i Kiviksgraven och på de utgrävningar som just nu pågår i närheten av graven. Syftet med det europeiska samarbetet är att gemensamt utveckla en europeisk bronsåldersturism och de olika destinationerna Arche Nebra i Tyskland, Tanum och Österlen i Sverige, Oddsherred i Danmark och Valcamonica i Italien. På alla dessa platser finns en intressant bronsålderskultur som ska lyftas fram i projektet.