Österlens museums samling av bronsåldersbronser numera tillgänglig på nätet

Numera finns Österlens museums samlingar tillgängliga på nätet via museets publika databas på www.osmu.kulturhotell.se.

Tack vare ett mångårigt arbete har samlingarna från och med sommaren 2016 också blivit sökbara på nationella databasen k-samsök. Den nås lättast via söktjänsten www.kringla.nu. På www.kringla.nu gör Österlens museum numera sällskap med t ex Världskulturmuseet, Tekniska museet, Vasamuseet, Historiska museet och Riksantikvarieämbetet. Här finns idag mer än 2,8 miljoner föremål och 1,5 miljoner fotografier utlagda. Genom att samsöka hittar man lätt föremål från Österlen som finns på andra museer runt om i Sverige. Under sommaren blir samlingarna också sökbara via den europeiska söktjänsten www.europeana.eu. Där kommer till exempel våra internationellt intressanta bronsåldersföremål kunna beskådas över hela Europa tillsammans med 53 miljoner andra museiföremål från exempelvis British Museum i London, Rijksmuseum i Amsterdam och Louvren i Paris. Redan nu finns bronsålderns bronser presenterade i en egen ”miniutställning” på museets egen sida www.osmu.kulturhotell.se . På samma sida kan man också titta närmare på de utvalda bronser som finns utställda i museets nya utställning BronzeTech.