Rockart Österlen en del av Europas bronsålder

www.empireofthesun.eu

På väg till Berlin och ett europeiskt samarbete kring bronsåldern som går under namnet Empire of the sun. Deltagare från Tyskland, Danmark, Sverige, Italien och Österrike ska under mötet diskutera fram en gemensam historia – Europe as a story.

Hällristningarna på Österlen kommer att kopplas samman med metallhandeln från södra Europa, hällristningsområden i Italien och på Bornholm, bronsålderskulturen kring Halle, Nationalmuseum i Köpenhamn och Världsarvet i Tanum. Senare i vår ska vi träffas igen, i Oddsherret i Danmark. Syftet med det mötet är att lokalisera nya samarbetsmöjligheter och göra upp avtal.
En övergripande målsättning är att utveckla kultur-och naturturism, travelling through time, i våra respektive länder med hjälp av turistorganisationerna.
Detta ska resultera i bättre dialog och samverkan mellan museerna och fler besökare, fler aktiviteter i de olika regionerna och på museerna.