3Dscanning av Stenkilsristningen

I slutet av maj var två studenter från Lunds universitet från kursen Digital Archaeology, Virtual Reality in Archaeology här på Österlen för att göra 3D-modeller av hällristningarna på Stenkilsristningen. Resultatet presenteras i rapporten: