Musund - museikonferens i Malmö

Den 30 september till 1 oktober arrangeras den årliga museikonferensen över sundet. Danska och skånska museifolk möts för att diskutera angelägna frågor. I år är temat ”Gränsöverskridande samarbete i en europeisk kontext. Österlens museum kommer här att delta med föreläsningen: “”Empire och the sun” och ”Trading and travelling in prehistoric Europé – två europeiska projekt att känna sig hemma i”.