Vapenamnesti för bronsåldersforskningen

Museet förvaltar en samling på 87 objekt av brons från bronsåldern men söker nu tillsammans med Johan Ling/Göteborgs universitet också samarbete med de gårdar/privatpersoner i vars samlingar/ägo det finns bronsföremål. Detta för att få en så säker bild som möjligt av hur handeln såg ut under bronsåldern. Har man en dolk, ett svärd, en yxa eller ett smycke av brons i byrålådan får man gärna höra av sig till Lena Alebo 0414-819672 eller skriva ett mail på lena.alebo@simrishamn.se.