Arkeologi i undervisningen

Gymnasium

Hällristningar – en lärarhandledningsplan till gymnasiet

Klass 6-9

Hällristningar – en lärarhandledningsplan till grundskolan klass 6-9

Klass 1-5

Hällristningar – en lärarhandledningsplan till grundskolan klass 1-5

förskolan & förskoleklass

Hällristningar – En lärarhandledningsplan till förskolan & förskoleklass