förskolan & förskoleklass

Hällristningar – En lärarhandledningsplan till förskolan & förskoleklass

Förslag till aktiviter omkring hällristningarna

Hjälpmedel till lärare inför ett besök på hällristningarna och förslag till praktiska och teoretiska övningar under och efter besöket.

Information

Hällristningarna var en del av samhället och livet under bronsåldern och låg troligtvis i anknytning till viktiga kommunikationsleder. Hällristningarnas budskap har försvunnit under årens lopp, men nya arkeologiska fynd hjälper forskarna på vägen till att tolka bildernas gåta. Kiviksgraven, som är ett av Sveriges mest kända gravmonument har också de först funna hällristningarna. De hittades 1748. Idag finns det 25 stycken bildristningslokaler som är kända på Österlen. Vanliga motiv är skepp, yxor, fötter, djur och människor. Det allra vanligaste motivet är skålgropar eller så kallade älvkvarnar som kan hittas i nästan hela Skåne. Vissa hällristningsmotiv är svåra att tolka.
Hällristningar som man kan besöka i Simrishamns kommun är Yxornas häll som ligger intill vägen mellan Simrishamn och Brantevik, Stenkilsristningen söder om Simrislund, Stenstuan nordväst om Gladsax, Dansarens häll mellan Gladsax och Järrestad, Bragestenarna söder om Gislöv och slutligen Broby-Johansens ristning som ligger i utkanten av Brantevik. Lättast hitta man till hällristningarna genom att utgå från broschyren ”Hugget i Sten”, som är en vägvisare till Österlens hällristningar. Där finner man kortfattad viktig information om hällristningarna samt kartor.

På hemsidan finns det även en bildbank samt 3D modelleringar av bronsåldersfynd. Ta gärna hjälp av hemsidan för förberedelser inför ett besök på hällarna och använd också materialet efter besöket. Dessutom finns möjligheten att boka en arkeolog som följer med på utflykten eller kommer till klassrummet och visar upp material som relaterar till hällristningarna.
Viktigt! På hällristningarna gäller allemansrätten.

Att tänka på vid utflykten till hällristningarna:

 • Gå inte på hällen – om man måste upp på hällen, ta av skorna!
 • Använd inte hällen som picknickplats!
 • Rengör inte med hjälpmedel – om man vill ta bort grenar eller löv, använd händerna.
 • Ta inte bort lavar och mossor!
 • Gör inget som är förbjudet enligt lag – fyll inte i hällristningarna med kritor eller färg, täck inte över motiven, gör inga egna ristningar!

Praktisk övning

Nedanför finns det förslag till uppföljning av utflykten till hällristningarna.

Exempel på praktiska övningar under och efter sitt besök:

 • Bilder – rita egna hällristningar eller gör hällristningsfigurer i trolldeg och skapa egna berättelser kring dom. Spela gärna in berättelserna på band och spara dom i en tidskapsel. Det går även bra att lägga ut inspelat material på hemsidan.
 • Studielåda – föremål och memorykort (lägg memory kort på föremål och para ihop dom med motsvarande hällristning). Med hjälp av memorykorten kan man se vilket föremål som troligtvis är avbildat på hällen.
 • Leta efter hällristningar och räkna dom. Hur många fötter, skepp, yxor och skålgropar finns det?
 • Allemansrätten – det är viktigt att förklara för barnen vad man får och inte får göra. Förklara med hjälp av föremål och dramatisering.
 • Titta på landskapet runt omkring – vad kan man finna för djur, växter och mänskliga avtryck i närheten av hällristningarna?
 • Musik och dans – göra egna tolkningar av soldansen, musiken och sången. Titta på figurerna och se vilka rörelser dom gör. Använd er gärna av musikfilen som finns att hämta på hemsidan.
 • Det finns många olika myter i världen som rör universum och stjärnbilder. Ha gärna en berättande stund vid hällen och se sedan om ni kan hitta hällristningar som kan vara jorden, solen, månen och stjärnorna. Visa gärna en stjärnkarta över vår galax. Man kan sedan skapa egna stjärnhimlar med hjälp av ett svart tyg och vit färg som man stänker över tyget.

Diskussionsfrågor

En viktig del av en arkeologs tolkningsarbete av hällristningarna är att förstå landskapet som omger stenhällarna. Därför är det viktigt att man inte bara ser på bildmotiven utan även insupa atmosfären runt om och försöker se det som en helhet. Därför kan man gärna i samband med hällristningsundervisningen arbeta också med frön, jord, växter, djur och näringsläran.

Tips för diskussioner under eller efter utflykten till hällristningarna:

 • Symbolik vad innebär det idag? Man kan diskutera med barnen hur våra vägskyltar och varningssymboler på produkter har betydelse idag och jämföra med vad bilderna på hällen kan ha betytt för forntidens människor. En hällristning kan ha en konkret och en symbolisk betydelse. Skeppet kan konkret vara ett skepp, men kan också ha betydelsen en resa, kanske till dödsriket eller någon annan övergångsfas i livet.
 • Hur kan landskapet ha sett ut under bronsåldern? Diskutera med barnen. Fanns där skog? Eller var det uppodlat som idag? Såg man Simrishamn? Fanns det hus och kyrkor?
 • Använd er gärna av Solsagan för att skapa egna berättelser och diskutera varför man hade den trosföreställningen. Vad har man för trosföreställningar idag? Tänk på att det är farligt att titta direkt på solen även under solförmörkelse. Visste man om det på bronsåldern?

Litteraturtips

Inför besöket kan man tillsammans med läraren gå igenom information om bronsåldern och hällristningar i litteraturen och på internet.

 • Terra Scaniae: Bronsåldern
 • Första boken om bronsåldern av Cecilia Lidström Holmberg
 • Solsagan och andra mytberättelser på hemsidan?