Klass 6-9

Hällristningar – en lärarhandledningsplan till grundskolan klass 6-9

Förslag till aktiviter omkring hällristningarna.

Hjälpmedel till lärare inför ett besök på hällristningarna och förslag till praktiska och teoretiska övningar under och efter besöket.

Information

Hällristningarna var en del av samhället och livet under bronsåldern och låg troligtvis i anknytning till viktiga kommunikationsleder. Hällristningarnas budskap har försvunnit under årens lopp, men nya arkeologiska fynd hjälper forskarna på vägen till att tolka bildernas gåta. Kiviksgraven, som är ett av Sveriges mest kända gravmonument har också de första funna hällristningarna. De hittades 1748. Idag finns det 25 stycken bildristningslokaler som är kända på Österlen. Vanliga motiv är skepp, yxor, fötter, djur och människor. Det allra vanligaste motivet är skålgropar eller så kallade älvkvarnar som kan hittas i nästan hela Skåne. Vissa hällristningsmotiv är svåra att tolka.
Hällristningar som man kan besöka i Simrishamns kommun är Yxornas häll som ligger intill vägen mellan Simrishamn och Brantevik, Stenkilsristningen söder om Simrislund, Stenstuan nordväst om Gladsax, Dansarens häll mellan Gladsax och Järrestad, Bragestenarna söder om Gislöv och slutligen Broby-Johansens ristning som ligger i utkanten av Brantevik. Lättast hittar man till hällristningarna genom att utgå från broschyren ”Hugget i Sten”, som är en vägvisare till Österlens hällristningar. Där finner man kortfattad viktig information om hällristningarna samt kartor.
På hemsidan finns det även en bildbank samt 3D modelleringar av bronsåldersfynd. Ta gärna hjälp av hemsidan för förberedelser inför ett besök på hällarna och använd också materialet efter besöket. Dessutom finns möjligheten att boka en arkeolog som följer med på utflykten eller kommer till klassrummet och visar upp material som relaterar till hällristningarna.

Viktigt! På hällristningarna gäller allemansrätten.

Att tänka på vid utflykten till hällristningarna:

 • Gå inte på hällen – om man måste upp på hällen, ta av skorna!
 • Skräpa inte ner – Använd inte hällen som picknickplats!
 • Rengör inte med hjälpmedel – Om man vill ta bort grenar eller löv använd händerna.
 • Ta inte bort lavar och mossor!
 • Gör inget som är förbjudet enligt lag – Fyll inte i hällristningarna med kritor eller färg, täck inte över motiven, gör inga egna ristningar!

Praktiska övningar

Nedanför finns det förslag till uppföljning av utflykten till hällristningarna. exempel på praktiska övningar under och efter besöket:

 • Digitalt berättande på webben – vad finns det för information på Internet om hällristningarna? Vad förslags historisk information kan man hämta på de sociala medierna såsom Flickr, Facebook, Platsr, Youtube och på bloggar? I denna övning ska man utgå från litteraturen och skapa en bronsåldersblogg. Använd er fantasi tillsammans med fakta när ni skapar bloggen. Leta efter historiska personer på Facebook. Är det privata profiler eller offentliga och hur används dom? Skapa en egen historisk persons Facebookprofil. Tänk på vad en hällristare eller en hällristning skulle statusuppdatera om Facebook hade funnits på bronsåldern. Finns det fiktiva historiska personer på Twitter? Vad skulle en hällristare eller en hällristning Twittra om?
 • Mediereportage – gör en kort dokumentärfilm eller ett fiktivt inslag om hällristarens problem i vardagen under bronsåldern. Man kan också välja att göra ett reportage där man intervjuar folk idag. Man kan undersöka vad de vet om hällristningar eller har för anknytning till hällristningarna.
 • Gör en bronsåldersmusikvideo och utgå från hällristningarna. Skapa er egen musik, sång, dans och miljö.
 • Titta på bilder på avgjutningarna av hällristningarna. Vilken metod har man använt för att skapa hällristningarna? Testa olika metoder och verktyg på olika stenmaterial för att undersöka hur man kan ha gjort hällristningar under bronsåldern. Fundera över varför man har valt att använda den hällen att göra hällristningar på. Tänk även på landskapet runt omkring.
 • Hällristningarna i konsten. Titta på hur hällristningarna har inspirerat till modernare konst. Skapa egna konstverk där ni använder hällristningarna som inspiration. Konstverken kan vara i olika material, målartekniker, foto, bildbehandlingsprogram eller collage. Låt kreativiteten flöda.
 • Da Vinci koden – en symbols betydelse är flerfaldig. Försök lösa koden. Leta efter symboler på hällristningar och undersök om ni kan hitta liknande symboler på andra platser i världen. Fundera på hur symboler kan bli så laddade att man förbjuds att använda dom. Tänk på svastikans/hakkorset olika betydelser. Har andra symboler lika laddande betydelser? Vad har korset för betydelse idag? Vad hade det för betydelse under forntiden? Fisken syns i framställningar på hällristningar och har även en stor betydelse i kristendomen som symbol. Varför är fisken så betydelsefull?

Diskussionsfrågor

En viktig del av en arkeologs tolkningsarbete av hällristningarna är att förstå landskapet som omger stenhällarna. Därför är det viktigt att man inte bara ser på bildmotiven utan även insuper atmosfären runt om och försöker se det som en helhet. Därför kan man gärna i samband med hällristningsundervisningen arbeta också med det omgivande landskapet.

Tips för diskussioner under eller efter utflykten till hällristningarna:

 • Allemansrätten – vad man får och inte får göra. Diskutera varför det finns en allemansrätt? Diskutera nedskräpning och klotter. Är hällristningar klotter och varför får man inte klottra på dem idag? Varför klottrar man? Vad har klotter för betydelse för arkeologer? Fundera kring runor i Haga Sophia kyrkan i Istanbul och Pompeii.
 • Diskutera olika dateringsmöjligheter såsom C14, dendrokronologi, typologi och så vidare. Hur ser man på ett kulturhistoriskt landskap? Hur kan man hitta mänskliga spår från forntiden i landskapet?
 • Rädslor – klimathot & miljöförstöring. Behöver vi ha kvar hällristningarna? Jordbruk då och nu: vad hade svedjebruket för påverkan i landskapet? Vad har dagens jordbruk för påverkan i landskapet? Varför finns inte alla föremål från gångna tider kvar? Reflektera över nedbrytbara biologiska föremål och metallföremål som kan ha återvunnits. Diskutera med dagens samhälle i åtanke.
 • Vad är sant i historien? Läs Drömmen om Atlantis av David King. Diskutera forntidens roll i historien. Diskutera hur tolkningarna av förhistorien ändrar sig kontinuerligt och hur forntiden har använts med nationalistiska förtecken för att upphöja Sverige som stormakt och nationalstat. Utgå från viktiga begrepp såsom rasism, nazism och olika trosföreställningar nu och då. Hällristningarna på Österlen avgjöts under mitten av 1900-talet och skulle skickas till Tyskland. De kom bara till Malmö och har idag återvänt till Simrishamn. Idag förnekar man att det var meningen att skicka dem till Tyskland. Varför förnekar man det?
 • Gender och sexualitet – fertilitetsriter och hällristningar. Finns det inga kvinnliga figurer på de sydostskånska hällarna? Tolkningar av historien görs ofta efter våra egna nutida samhällsvärderingar. När Bäckaskogskvinnan grävdes upp på 1930-talet så tolkades hon först vara man eftersom en kvinna inte kan ha vapen, nu vet vi att ”mannen” har fött flera barn. Tänk på könsbestämmelser – varför kunde inte kvinnor jaga? Färgar våra könsbestämmelser under forna sekler vår syn på kön idag och i forntiden? Det finns en föreställning om att hällristningarna i Bohuslän med långt hår föreställer kvinnor, men i Danmark har man funnit en korthårig kvinna i en grav. Kan kvinnor vara representativa på hällen eller speglar hällen en mansdominerad värld?
 • Hällristningar med globala utblickar. Var finns det andra hällristningar i världen? Hur ser de ut? Från vilken tidsperiod? Hur ser samtida kulturer ut i Europa och världen ut? Finns det något gemensamt med bronsålderskulturen som förekommer lokalt här på Österlen? Jämför grekiska högkulturens friser och våra ristningar. Omegatecknet som man hittar i Simrislund och i Kiviksgraven kan tyda på kontakter mellan de olika kulturerna. Diskutera olika kopplingar mellan sydskandinavien och medelhavsländerna.

Litteraturtips

Inför besöket kan man tillsammans med läraren gå igenom information om bronsåldern och hällristningar i litteraturen och på internet.

 • Fornvännen
 • Bilder av bronsåldern – ett seminarium om förhistorisk kommunikation – en rapport från ett seminarium på Vitlycke Museum 19.e-22.e oktober 2000 redaktör Joakim Goldhahn
 • Fornsök
 • Drömmen om Atlantis av David King
 • Hällbilder hotade fornminnen av Pehr Hasselrot
 • Symboler av Jan-Öjvind Swhan