Bornholm - vår grannös hällristningar

Ön Bornholm, som ligger sydost om Simrishamn, skiljde sig inte mycket från övriga södra Skandinavien under bronsåldern.

Här rådde samma klimat och tankarna kring livet, döden och gudarna var desamma, liksom traditionen att hugga bilder i berget. På Bornholm finns bilder av hästar, människor, fötter, hjulkors, vagnar och skepp. Hällristningsplatserna ligger utspridda runt hela ön. Den mest kända, och största, är Madsebakke som ligger nordväst om Allinge på norra delen av ön. Här finns 11 skepp, 5 hjulkors, 4 fötter, 3 troliga skepp och en mängd skålgropar. På Storlökkebakke finns tre enkla men mycket stora skepp och på Lilla Strandbygård finns flera hjulkors med skålgropar. Hällristningsskeppen på Bornholm dateras till ca 1 100 f. Kr. Det innebär att man i Simrishamnstrakten hade ristat skepp i 600 år innan man började på Bornholm. Varför vet vi inte. Oftast återfinns samma typ av bronsåldersföremål i hela Skåne och Danmark. Bornholmsfibulan som är en rombisk brosch, eller fibula som det också kallas, har däremot nästan bara har hittats kring Simrishamn och på Bornholm. Det visar på att det fanns starka band mellan folken på båda sidor Bornholmsgattet.