Cup and ringmarks - engelska hällristningar

I England har hällristningsbilderna av arkeologerna blivit indelade i tre olika perioder. De första ristningarna på hällar och stenblock tros härstamma från tidig bondestenålder, ca 4000-3200 f.Kr sedan.

Den andra perioden av hällristningar dateras till sen bondestenålder, ca 3200-2000 f. Kr. Dessa ristningar återfinns också på hällar och stenblock, men även på stående stenar. Den sista perioden av hällristningar inföll under tidig bronsålder, ca 2000-1800 f.Kr och stenristningstraditionen var då endast förknippad med stora begravningsmonument. Englands hällristningar är oftast abstrakta. Inga egentliga figurer är kända förutom omdiskuterade djuravbildningar. De sistnämnda finns i Goatscrag Rock Shelter, i norra England på gränsen till Skottland. De flesta motiven är spiralliknande mönster, men det finns också fyrkantiga figurer som liknar rutnät. Skålgropen är det vanligaste motivet och kan framställas ensam eller rupperad i mönster såsom linjer, rosetter och dominoliknande mönster. Skålgroparna kan också vara en del av ett mer komplext mönster tillsammans med inhuggna fåror. Fåror är det näst vanligaste motivet och brukar oftast omge en skålgrop och formas till en eller flera ringar. Fårorna kan också vara formade som valv. Något som arkeologerna har upptäckt är att tillgången till vatten haft betydelse för etableringen av vissa hällristningsplatser i England. När vattnet rinner längs med hällen rinner det naturligt från en ristning till en annan. Detta kan man tolka som att ristningarna medvetet blivit placerade i just denna ordning och att vattnet spelar en betydande roll i hur hällristningen ska tolkas och upplevas. Under den sista hällristningsperioden var bildstenarna en del av begravningsritualen. Antingen byggde man ett gravröse över en hällristningsplats, eller så högg man loss en skålgrop från en hällristningsplats och lade den i gravröset. Det påminner om de lommestenar, ca 10 cm i diameter stora stenar slipade av havet, som har återfunnits i vissa bronsåldersgravar här på Österlen. Lommestenarna är också prydda med en eller flera skålgropar.