Akrotiri - den begravda staden

Efter en lång tids slummer fick vulkanen på ön Thera ett utbrott. Först skakades omgivningarna av en jordbävning, som fick stadens invånare att fly i säkerhet.

Men faran var inte över. Helt plötsligt exploderade vulkanen i ett våldsamt utbrott och fin aska regnade ner över staden, sedan kom pimpsten haglandes ner mot marken. Gator och hus fylldes snabbt av aska och pimpsten och har därför bevarats. Efter arkeologiska utgrävningar kan man urskilja två- och trevåningshus med välbevarade golv. Vi vet inte idag om stadens invånare överlevde, men utbrottet har troligtvis känts av i hela den egeiska världen. Vulkanutbrottet har möjliggjort att vi idag kan se hur människorna levde i en bronsålderstad i den egeiska övärlden. Allting som man inte kunde bära med sig finns kvar och husen är intakta vilket gör det möjligt att uppleva dem nästan som när de var i bruk. Fynden består av mängder av keramik, bronsverktyg och blyvikter. Utgrävningarna av staden har koncentrerat sig runt ett dussin hus som ligger slumpvis kring en smal gata, som leder in till ett litet triangulärt torg. De större husen är byggda av kvaderstenblock och är mer eller mindre friliggande. De mindre husen är byggda med klappersten sammanfogade med trästockar och övertäckta med lerklining. Bottenvåningarna var oftast förråd och verkstadslokaler. De finare rummen fanns på andra våningen. Ett flertal av husen har troligtvis tillhört rika köpmän och varit deras privatbostäder. Bland annat pekar freskerna, det vill säga väggmålningarna, inne i husen på att det varit så. Målningarna föreställer en samling olika stora skepp. Vid kustlinjen ligger balkongförsedda hus och i havet framför finns förutom båtarna, fiskar, delfiner och människor. Denna vy påminner om ett modernt grekiskt kustsamhälle och ändå är fresken 3500 år gammal.