Doverbåten - En bronsåldersbåt funnen i Dover, England

1991 skulle en stor väg byggas i Dover, England, samtidigt som stora delar av stadens gamla viktorianska avloppssystem skulle bytas ut.

English Heritage (motsvarande svenska Riksantikvarieämbetet) finansierade Canterbury Archaeological Trust för att sköta de arkeologiska utgrävningarna i projektet. Vid lunchtid en måndag morgon i september såg en arkeolog timmer nere i entreprenörens djupa grop, träet visade sig vara en del av en större båt. Vid en snabb undersökning av fartyget fastslog man att det var en förhistorisk planksydd båt. Detta kunde man avgöra då tvinnade vidjor, samt vulkanisk aska och torv fanns i konstruktionen. Eftersom man var tvungen att gräva djupare, så beslöt arkeologerna att det var bäst att ta upp båten. Det var inget lätt projekt. Man kunde inte lyfta upp båten i ett stycke. Så slutligen bestämde experterna sig för att dela den i tio mer lätthanterliga bitar och därigenom säkra kunskap om konstruktionen. Grävningen utvidgades för att frigöra båten. Arkeologerna tillvaratog på detta sätt två tredjedelar eller 9,5 meter av båten, och den finns nu till allmän beskådan på Dovermuseet.

Man har hittat två liknande båtar i England i floden Humber vid södra Ferriby. Dessa är också planksydda båtar sammantvinnade med vidjor, men de skiljer sig lite åt i konstruktionen från Doverbåten. Skillnaderna har tolkats så att Doverbåten var ett havsseglande fartyg som användes i regelbundna resor över Doversundet, medan Ferribybåtarna användes för kust- och flodfart. C14-dateringar av virket visar att båten från Dover är från mellersta bronsåldern ca 1550f.Kr. Den första undersökningen tyder på att båten var uttjänt och att den medvetet övergavs. Den har dragits upp i en å och delvis blivit nedmonterad och därmed sjöoduglig. Kan detta fartyg varit ett rituellt offer? Det finns även idag en hel del vidskeplighet när det gäller båtar. Fortfarande slår man en flaska champagne mot fartyget innan det ska sjösättas, och även idag kan båtar bli rituellt ”dödade” när de inte längre ska användas. Exempel på det är att man metodiskt nedmonterar, bränner eller sänker skepp i en modern ”ta ur bruk-ceremoni”.