Fot på Fornborgar - Stenshuvud och Argyll, Skottland

I regionen Argyll i Skottland finns en fornborg på ett berg. På toppen av berget finns det en fotsula inristad.

En liknande inristning finns på Stenshuvuds norra topp, inte långt från den lokala fornborgen på södra toppen. Den skottska foten är inristad som en skosula, medan den på Stenshuvud föreställer en naken fot. Fornborgarna härstammar båda från ca 500-talet e.Kr. Man har utfört grävningar i båda fornborgarna. Även fötterna är troligen inristade vid samma tidpunkt det vill säga 1000 år efter alla andra hällristningarna i trakten. I Skottland tror man att foten placerats på berget vid en invigningsritual som kelterna (folket som bodde i Skottland då) utförde i samband med inflyttning. Foten på Stenshuvud är barfota och det är bara tårna och trampdynan som är avbildade. Foten är placerad så tårna pekar i sydostlig riktning mot Bornholm. Du finner den precis bredvid Lantmäteriets positionspunkt utmärkt med ett järnrör.