Hala Sultan Tekke - en hamnstad under bronsåldern

Fem kilometer ifrån dagens cypriotiska turiststad Larnaca ligger en vacker saltsjö, känd för att dra till sig vackra rosa flamingos.

Bredvid saltsjön ligger en moské uppkallad efter profeten Mohammeds amma Hala Sultan Tekke. Moskén har även gett namnet till en hamnstad från bronsåldern som, begravd under mark, nu åter börjar se dagens ljus. Detta tack vare ett flertal svenska arkeologiska expeditioner som pågått från början av 1900-talet till idag. Under perioden 1750 f.Kr – 1150 f.Kr var detta en blomstrande kosmopolitisk hamnstad med utvecklad handel och industri. Det var dock ingen fridfull tid. Det arkeologiska materialet visar att staden delvis blivit skadad under olika perioder. Man har även funnit flertalet slungstenar av bly, vilket tyder på att staden har producerat detta vapen på nära nog industriell nivå, troligtvis för att försvara sig. Så varför har man placerat en hamnstad här? Läget vid den skyddade lagunen var utmärkt. Det gav lä åt skeppen från ett stormande hav och man kunde ha en bättre överblick i militärt försvarsyfte. Hur vet man då att det var en hamnstad under bronsåldern? Under första halvan av 1900-talet hittade man ankare av sten, återanvända som byggnadsmaterial, vilket gav fingervisning om att det var en hamnstad som man höll på att gräva ut. Under 1970-talet påbörjades marinarkeologiska undersökningar, det vill säga man undersökte vad som fanns under vattenytan. Flera ankare, bland annat stenankare från sen bronsålder och ankare av bly från romersk tid (århundradena kring år 0) återfanns då. Undersökningarna visade också upp helladisk, romersk och bysantinsk keramik vilket tyder på att hamnen har utnyttjats fram till medeltid. Geologiska undersökningar har genomförts på platsen och olika jordtyper har då identifierats. Undersökningarna visar att vid kanterna av sjön Soros fanns en havsmiljö på mellan sju och åtta meter under nuvarande havsnivå så sent som omkring 2800 f.Kr. Idag ligger saltsjön drygt en meter under havsytan.