Hjortspringsbåten - en replika av en järnåldersbåt från Danmark

Båtar har använts ända sedan stenåldern. De allra äldsta är så kallade stockbåtar av lind.

Hur båtarna såg ut under bronsåldern är vi inte riktigt. Men skeppen på hällristningarna visar de med all sannolikhet varit relativt stora och kunde färdas över öppet hav. Hjortspringsbåten upptäcktes 1880 i en mosse på ön Als i Danmark. När mossen grävdes ut vidare på 1920-talet visade det sig att båten, som var från 350 f. Kr., var mycket lik de lite äldre hällristningskeppen runt om i Skandinavien.

Båten var gjord helt i plankor av skogslind. Plankorna var sammansydda med lindbast. Den var 19 meter lång och 1,90 meter på det bredaste stället. Besättningen har suttit på roddarbänkar, som gick från sida till sida i båten. Paddlarna var långa och smala och olika utformade beroende på var de var placerade i båten. Båten har två likadana stävar och man behöver alltså inte vända båten för att paddla i andra riktningen. Det räcker med att besättningen sätter sig på andra hållet. Den smala konstruktionen gör den snabb och lätt att styra. Den är ett perfekt krigsskepp. Att paddla från Bornholms norra del till Simrishamn skulle ta 4-5 timmar. Fyndet i den danska mossen var ett offerfynd. Någon hade under tidig järnålder offrat båten i en sjö på Als. Kanske var offret en bön om hjälp inför kommande svårigheter eller kanske ett tack för hjälpen då något gått bra. Även om man inte vet hur båtarna under bronsåldern såg ut så visar Hjortspringsbåten att de troligen liknar sådana skepp som hällristarna högg in i bergen för 3 000 år sedan.