Illiaden och Odyséen - en episk diktsamling från bronsåldern

I Homeros två stora berättarepos möts myten och den riktiga historien. Iliaden skildrar kriget mellan greker och trojaner, det trojanska kriget.

Här berättas också kärlekshistorien mellan herden Paris och den sköna Helena, vilken utlöste kriget, om krigshjältar, krigslister och gudarnas ingripande. Odyssén berättar om en resa. Hjälten Odysseus färdas under många år från Troja, efter krigets slut, hem till sin familj på ön Ithaka. Och många är de äventyr han får vara med om på vägen. I båda dessa epos blandas historiska händelser med myter kring gudar, halvgudar och hjältar. En större del av den grekiska mytologin återfinns i berättelserna från antiken. Forskning visar att både Iliaden och Odyssén troligen utspelade sig under sen bronsålder, ca 1450 – 1100 f. Kr. Det var tiden för den blomstrande palatskulturen i Mykene, på det grekiska fastlandet. En kultur som också kom att influera kulturerna här i Norden. Det kan vi bland annat se i hällarnas bilder av yxor, vagnar och skepp.