Kulthus - under tak och ute i det fria

I bronsålderns Europa byggde man inte tempel, som i samtidens Egypten och Mesopotamien (dagens Irak).

De religiösa uttrycken skilde sig åt från norr till söder och från väst till öst. Dåtidens människor utövade sina religiösa ritualer ute i det fria vid lundar och vattendrag eller under tak hemma och i specifika kulthus. I dåtidens Grekland uppförde man under tidig bronsålder en tempelliknande byggnad som kallades megaron. Megaronen var byggd som en rektangulär hall med en tillhörande veranda. Huvudrummet hade en central eldstad som var omgiven av fyra enorma pelare av trä som höll uppe en övre våning. Men megaronen var inte den enda platsen för mykensk kult. Ett flertal helgedomar med terrakottafigurer, troliga offergåvor, har också återfunnits Det fanns berg, helgedomar under öppen himmel, lundar, stenar och pelare som var heliga. Tjurar, ormar, duvor och andra djur hade gudomliga egenskaper. I Balkanregionen finns liknande religiösa byggnader med en central härd som oftast var rikt utsmyckad. Man har även funnit rektangulära byggnader med veranda och ett tillhörande altare i lera. I Alperna, närmare bestämt i Val Camonica, finns avbildningar på hällristningar av hus som bland annat tolkats som rituella byggnader eller helgedomar. Men de kan lika gärna vara avbildningar av bostadshus. En trolig helgedom är en trästruktur funnen i mitten av en myr, 250 meter från land, i Barger-Oosterveld i Norra Holland. Närheten till vatten har lett till att byggnaden tros ha använts i rituella syften. Under sen bronsålder och tidig järnålder i norra Europa offrades mängder av metallföremål, skepp och även människokroppar i vattendrag. Järrestadhällen med dess ristningar var placerad i närheten av en våtmark, likaså var Kiviksgraven delvis omgiven av en mosse. På Österlen under bronsåldern offrades gåvor i mossar. I norra Tyskland hade man inga tempelbyggnader. Här utfördes religiösa ritualer i skogar och lundar. Kan våra hällristningsplatser varit centralplatser för kult? På de brittiska öarna spelade den kända stensammansättningen Stonehenge en betydande roll i rituella sammanhang. Man byggde denna enorma formation redan på slutet av stenåldern. Den har också troligtvis haft en religiös funktion under en stor del av bronsåldern.