Pyramiderna i Giza - faronernas gravar

Historiska perioder i det forntida Egypten: Dynastierna 1-2, 3100 f.Kr-2650 f.Kr. Den förste faraon hette Menes. Utifrån hans regeringstid räknar man dynastierna. Det gamla kungadömet, dynastierna 3-6 , 2650 f.Kr-2150 f.Kr

Under dynastierna 7-10 rådde rivalitet, kaos, konflikt, anarki och inbördeskrig Det mellersta kungadömet, dynastierna 11-12 1950 f.Kr-1650 f.Kr Härskarna mellan 1650 f.Kr och 1550 f.Kr kallades Hyksos, vilket betyder härskare från främmande land. Det nya kungadömet 1550 f.Kr-1070 f.Kr Det var under det gamla kungadömet som man byggde pyramiderna. Det var också då som Farao, blev upphöjd till kungagud. Han var inte riktigt en gud, men kunde efter sin död bli gudomlig och kallades sonen av Ra. Ra var egyptiernas solgud. Pyramiderna var en del av ett komplext begravningssystem som inkluderade tempel, andra begravningshus och arbetsbyar. De massiva stenbyggnaderna kan ses som enorma symboler för status och makt. Det var nödvändigt att Faraos viloplats skulle passa en gud. Det hieroglyfiska materialet återger mestadels religiösa texter. Från och med den femte dynastin ristade man instruktioner inne i gravkammaren, för att försäkra Farao ett evigt liv. Inskriptionerna kallas för pyramidtexter. Kiviksgraven har blivit kallad för Skandinaviens pyramid, men där slutar nog likheterna. Det är ingen stor kung begrav i Kiviksgraven utan ett fåtal yngre individer. Men man kan undra om bilderna på stenarna i Kiviksgraven döljer en instruktion till hur man med hjälp av ritualen kan försäkra sig om ett evigt liv. Det var också under det gamla kungadömet som Egypten genomförde expeditioner utanför sina egna gränser. Kontakter knöts med andra riken omkring östra Medelhavet och längs med Nilen till länderna vid Saharaöknen. När kontakterna med grannländerna tillgångar ökade så blev också begäret efter lyxvaror större. Man kan jämföra det med dagens masskonsumtion och begär efter den nya tekniken. Har grannen en stor platt-tv, vill man ju inte vara sämre själv.