Tholosgrav - Mykensk gravkultur

I Mykene, på det grekiska fastlandet, uppstod en palatskultur som blomstrade under sen bronsålder ca 1450-1100 f.Kr .Det tros vara samma tid då Homeros episka verk Illiaden och Odyssén utspelade sig.

Begravningstraditionerna under tidig bronsålder, ca 3200-2000 f.Kr, var desamma som under bondestenåldern. Man begravde sina döda i stendösar med gravgåvor. Gåvorna varierade beroende på social status. Den dödes släktingar utförde en ritual i vilken mat och dryck ingick Arkeologerna har funnit spåren efter måltiderna intill gravarna. Man begravde i familjedösar. När det blev ont om plats i dösen kunde man antingen utöka den eller tömma graven på tidigare gåvor och benrester. Gravarna var placerade som solitärer eller i speciella gravfält. Förutom i stenlagda dösar, begravdes de döda i nedsänkta hällkistor eller enkla gropgravar. Det var inte förrän i slutet av denna period som Från mellersta bronsåldern, ca 2000-1600 f.Kr , finns stora begravningsplatser med hällkistor, gropgravar och pithoigravar. Pithoi är ett stort lerkärl som användes för att transport av bland annat olivolja, vin och andra handelsvaror. Detta kan liknas vid vår nordiska bronsåldersbegravningstradition i lerurnor, vilka också till vardags också användes för förvaring och matlagning. I slutet av mellersta bronsåldern förändrades begravningsskicket och tydliga sociala skillnader börjar synas. Dösar på fastlandet hade rikare gravgåvor och man kan nu urskilja tydliga aristokratiska gravkomplex. De mest kända gravområdena är schaktgravarna i Mykene från ca 1600-1400 f.Kr. Men de viktigaste gravmonumenten i mykensk begravningstradition är de så kallade tholosgravarna, som man kan finna spår av över hela Grekland. Man tror att dessa är kungliga gravmonument som är förknippade med maktcentra i Mykene, Tiryns, Midea, Pylos; Vapheio och Orchomenos. En tholosgrav har en gång fram till gravporten och gravkammaren är cirkulärt utformad. Den stora graven i Kivik på Österlen har rekonstruerats efter dessa tholosgravar passageförsedda entré. Kiviksgraven från ca 1400 f.Kr är samtida med tholosgravarna, men ursprungligen inte haft den pampiga ingången med gång och port, som den blev försedd med då graven restaurerades på 1930-talet. I gravar på ett gravfält i Tanagra i Boiotien på grekiska fastlandet har arkeologerna hittat flera terrakottakistor med bildmotiv som föreställer en begravningsprosession. Kan de sörjanden som avbildas tillhöra en liknande tradition som avbildats på två av stenarna i Kiviksgraven?