Tollensedalen - ett bronsåldersslagfält

Tollense är en lång flod som flyter genom tyska förbundsrepubliken Mecklenburg-Vorpommern. Vid flodbanken har arkeologerna hittat lämningar från 1200 f.Kr.

Kvarlevorna består bland annat av mänskliga skallar med frakturer, skelettfragment av häst. Man har även funnit slagklubbor. Detta tyder på att det troligen har stått ett betydande slag här under ett bronsåldern. Skallskadorna visar på att krigsföringen varit man mot man. Arkeologerna har grävt fram nästan 100 individer, de flesta unga män. Kropparna kan ha blivit dumpade i floden och sedan flutit en bit med strömmen. Därför tror man att slaget ursprungligen har stått någon annanstans och att det sannolikt finns fler kroppar att hitta. Frakturerna på skallarna verkar komma från tunga slag och pilspetsar. En individ hade skador från ett fall, troligen från en häst. Bland fynden finns även ett slagträ, som liknar ett baseboll-trä, och en klubba, som påminner om dagens krocketklubba. Analyser av skelettdelarna visar på en diet av bland annat hirs, vilket inte var vanlig föda i denna region. Det kan tyda på att det handlar om en invaderande stam.