Ulu Burun - ett förlist bronsåldersskepp i Medelhavet

Handel handlar om mycket mer än bara ekonomi. Utbyten kan även påverka sociala förhållanden inom en kultur. Under bronsåldern kunde två byar, som låg nästan bredvid varandra, ha två vitt skilda materiella kulturer.

Medan byar, som låg mer än 40 km bort från varandra, kunde ha samma materiella kultur, vilket visar på släktskap socialt och kulturellt. Handeln kan ha haft en viktig social betydelse för att knyta familjeband och skaffa sig bundsförvanter. Spiralmotivet sägs ha hittat sin väg upp till Skandinavien från den grekiska övärlden. Under de senaste 25 åren har man undersökt och dokumenterat vrak efter bronsåldersskepp som användes i låndistanshandel. Skeppen kan ha fraktat tenn och koppar som är de två viktigaste ingredienserna i brons. Alla ville ha brons! Om grannen tillverkade bronsvapen så gällde det att illa kvickt skaffa sig samma fördelaktiga vapenmaterial. Vi kan jämföra med kapprustningen mellan Öst och Väst under kalla kriget. Men tenn var svårt att få tag på. Troligtvis importerades det ifrån Östra Anatolien (dagens Turkiet), Afghanistan, Indien eller Erzgebirge i centrala Europa. Det verkade dock inte ha varit mycket kontakt under tidig bronsålder, ca 3200-2000 f.Kr, mellan de egeiska kusterna och resten av Europa. Tursamt nog har arkeologerna funnit flera skepp från den sena bronsåldern. Det mest spektakulära i medelhavsregionen är nog skeppet från slutet av 1300-talet f.Kr, som är funnit nära den moderna turkiska staden Ulu burun. Lasten visade på den stora betydelsen som handeln har haft för östra Medelhavet. Skeppet var lastat med 6 ton koppar, 600 kg tenn, rökelse, guld, vin samt bärnsten från Östersjön. Kanske bärnsten från Ravlunda? Rav betyder bärnsten. Arkeologerna tror att det har funnits viktiga hamnar vid kusterna här på Österlen, som har haft stor betydelse för den internationella handeln. Trots noggranna undersökningar vet man inte säkert Ulu burun-skeppets ursprung, men tolkningarna lutar mot att det har haft sin hemmahamn i Levanten (nutida Libanon och Israel/Palestina).