Vagngravar (Kultvagn från Trudshøj)

Under den sena bronsåldern, ca 1200 f.Kr, pågick i central Europa viktiga förändringar både socialt och ekonomiskt . Produktionen och konsumtionen av brons ökade, vilket ledde till en ökad långdistanshandel.

Tekniska framsteg inom metallhantverket spreds som en löpeld över Europa. Ett nytt symboliskt språk infördes, vilket tyder på att en ny religiös trosföreställning anammades. Uttryck för de nya uppfinningarna återfinns i ett antal vagngravar i Alpregionen. Gravarna är inredda med en vagn, ett svärd och en komplett fin-servis. De flesta av vagnarna har blivit förstörda vid kremeringen av de döda. Men det finns tecken som tyder på att vagnarna har varit dekorerade med brons och olika motiv som till exempel vattenfåglar. Gravarna visar på en komplex begravningsritual. Kroppen har blivit bränd tillsammans med vagnen och en del av vagnen har fått följa med i graven. Andra delar av den brända vagnen placerades i gravdepåer. Dessa gravar leder tankarna till Kiviksgraven, där en vagn av mykenskt utseende finns inristade på en av stenarna i gravkammaren. I samtida danska gravar kan vi se att vagnen har haft en betydande symbolisk roll. I Trudshøj, Skallerup, återfanns den kända vagnkitteln med ingraverade fåglar. Men genomsnittligen innehöll kremationsgravarna under sena bronsåldern i Skandinavien bara små bronsföremål. En gravhög i Čaka i Slovakien, ungefär samtida med Kiviksgraven, påminner starkt om hur Homeros beskriver en gravritual i Iliaden.