Djur - från betande kreatur till inhysta fän

Under bronsåldern höll man sig med olika tamdjur och boskap. Småväxta kor, getter, får, grisar och även hundar var vanliga.

Hästen var också tämjd, men eftersom den betraktades som en statussymbol var den troligen bara något som eliten hade råd att äga. Förutom från tamdjuren fick man kött vid jakt av säl och sjöfåglar samt fiske. På grund av bland annat ett kallare klimat, började man under senare bronsåldern hålla djuren inomhus i stall. Samtidigt började man även använda deras avföring som gödsel. Stallet var oftast en avskild del av långhuset där människorna på gården också bodde. Man hade inte mer boskap än vad man kunde skaffa vinterfoder till. Under slutet av bronsåldern började man hålla mer får och getter, vilket ledde till en minskning av andelen kor. Inför vintern slaktade man en del av djuren för att hålla beståndet nere, och under denna tid på året användes djuren mest till mjölkproduktion. Under sen bronsålder ökade mängden boskap, och man antar att detta hade såväl sociala och ekonomiska skäl, men även religiösa skäl. I järnålderns Grekland hölls rituella matfester uppe på Akropolis. Alla människor från Aten var inbjudna och man slaktade enorma mängder boskap, det talas om att mer än hundra oxar gick åt till en enda fest. Människorna åt köttet, medan ben och inälvor offrades åt gudarna. Liknande matfester kan även ha funnits i Norden under bronsåldern. På flera platser har man funnit spår av stora härdområden. Dessa stora ytor med mängder av eldstäder tyder på att något rituellt har skett i landskapet. Rituellt ätande lever kvar än idag vid högtider som julafton och midsommar, och kanske även vid kräftskivor och kanelsnäckans dag.