Husen - rekonstruerade efter stolphål

Tack vare de senaste årens stora utgrävningar runt om i Skandinavien vet vi idag ganska mycket om hur hus och hem såg ut på bronsåldern.

Trots att det inte har grävts ut så väldigt många boplatser på just Österlen, så kan arkeologerna med hjälp av undersökningar från andra områden göra en god gissning av hur husen såg ut här hos oss. Byggnadsskicket var sig ganska likt över hela södra Norden. Förutom föremål från boplatsen finns ofta spår kvar i marken av hur husen var utformade. Stolphål visar hur den bärande konstruktionen fungerade och vilken form husen hade. Trärester och jord från stolphål och gropar på boplatsen innehåller ibland föremål som trillat ner och bevarats till eftervärden. Härifrån får arkeologerna hjälp att bedöma hur de olika delarna i husen användes och hur de kan dateras.
Husen var uppbyggda av en stomme av bärande stolpar, med väggar av lerklinat flätverk och stråtak. Ingången med en enkel plankdörr fanns ofta i ena änden av långsidan, fönster saknades helt. Röken från den centrala eldstaden letade sig ut genom ett enkelt hål i taket. Inomhus fanns ett slätt lergolv och väggfasta bänkar. De flesta bostadshusen var rektangulära, vanligen ett tiotal meter långa och rymde ett, två eller tre rum. I många hus fanns stall och fähus under samma tak. Sedan fanns det hus som var mer än dubbelt så stora och innehåll många fler rum – hövdingarnas bostäder. Liksom gravskicket visar husen tydligt att det fanns en stark hierarkisk uppdelning i bronsålderns samhälle. Förutom långhusen fanns mindre hyddor av olika form som användes som förråd och verkstäder.