Kvejsehög- en jätte i landskapet

Gamla sägner berättar att det ligger en jätte begraven i Gröstorp. Hans huvud utmärks av Kvesahöj, hjärtat av Stenstuan och fötterna vilar i ett kärr.

Till och med jättens penis reser sig i landskapet likt en fallosliknande sten. Jätten sträcker ut sig både i tiden och landskapet, från kärren vid Tommarpsån och upp över kullarna norrut. Stenstuan, jättens hjärta, är en gånggrift från stenåldern med hällristningar från bronsåldern. Kvesahöj, jättens huvud, en gravhög från bronsåldern och hans penis en sten som restes under järnåldern. Våtmarkerna vid jättens fötter fanns där genom hela forntiden och det viskas om guldringar som hittats där. Det vilar en jätte i landskapet.