Mossen - portalen till en annan värld

I nordisk folktradition finns det urgammal tro på källornas magiska kraft. Källorna har sedan urminnes tider förknippats med det okända, och platser för spådom.

Men källvattnet har enligt traditionen även en helande och stärkande kraft, och källorna har då även varit platser för läkedom och rengöring. Vid vissa tidpunkter har källvattnet en större kraft än annars. Det är i synnerhet under midnatt och soluppgång samt vid speciella tillfällen, som midsommar. Särskilt vattendrag med nordliga utlopp var enligt folklig tro den främsta offerkällan eftersom den besatt en enorm kraft. Enligt nordisk mytologi var Hvergelmer den nordligast placerade ursprungskällan till världens vattenflöden, ur vilken världsträdet Yggdrasils ena rot hämtade sin näring. Att offra föremål i våtmarker var vanligt under bronsåldern, men traditionen går tillbaka ända till stenåldern. I samband med en större arkeologisk undersökning i västra Skåne undersöktes ett källspråk i anknytning till Kvärlövsåns sammanflöde med Saxån. Man fann en sammanhängande miljö med bosättning och offerplats bara 40 meter ifrån varandra. Vid källsprånget fanns under tidig stenålder en mindre ravin, där rödfärgat vatten rann över torv. Kärrets övre skikt kunde kopplas till yngre bronsålder, och från den tiden fann man fynd av flinta, bearbetat ben och villebråd. Även en del av en människoskalle påträffades i mitten av kärret. Man hittade även en ekplanka som vilade på en stenpackning, och som ledde ut i kärret. Vid slutet av plankan fann man offrade träföremål och rester av ett keramikkärl. Förutom vardagliga föremål offrade man under bronsåldern även metallobjekt. I början av bronsåldern var det vanligast att man offrade vapen, men under senare perioder av bronsåldern övergick man mer och mer till att offra smycken och kultföremål. Offerkällor liknande den ovan beskrivna fanns även på Österlen – men de har inte undersökts av arkeologer i någon större omfattning.