Skeppet - bronsåldernstransportmedel

Havet hade, som i alla tider, en stor betydelse för befolkningen i Skåne under bronsåldern. Boplatserna låg längs kusten, och de flesta gravhögar låg placerade med utsikt över havet.

Havet hade inte bara en praktisk funktion som en plats för fiske, transport och handel – havet hade även en andlig betydelse. Bronsåldersfolket hade ett stort intresse för skepp. Skeppen avbildas i mängder på hällristningarna men också på föremål som till exempel rakknivar. De synliggörs också i gravarkitekturen, där den döde kunde begravas i stockbåtar av ek eller i en stenram utformad som en båt. Skeppet kan betraktas som en symbol för färdandet över till andra sidan, det vill säga dödsriket. Skeppet som symbol kan förknippas med en ny ideologi som hade sitt ursprung i bondestenåldern, men som fick sitt stora genomslag under tidig bronsålder. Vissa arkeologer hävdar att dessa influenser kom från kontakter med Mykene – dåtidens Grekland. De menar att de ristade skeppen i sydöstra Skåne har många likheter med skeppen från östra Medelhavsområdet. När skeppet som symbol infördes som bildmotiv under bronsåldern kopplade forskarna även samman det med skeppsbilder på svärd som hittats i Danmark och sydvästra Skåne. I sydöstra Skåne, däremot, förekommer skeppssymbolen istället tillsammans med avbildningar av yxor. Skeppsbilder finns också på yngre bronsålderns rakknivar, och har då tolkats tillhöra en del av bronsålderns mytologi kring solens färd över himlavalvet – solsagan. Men skeppet hade även sin självklara roll i det vardagliga samhället under bronsåldern. Ett sätt att få och åstadkomma social status eller makt var att genomföra resor till främmande platser. I dagens samhälle har vi något liknande; det ger en viss social status att kunna åka till Thailand varje vinter och man erövrar en speciell sorts status om man utför en riktig exotisk resa med innehåll som en vandring eller yogakurs i Nepal. För bronsålderns eliter innebar makt att kontrollera kontakten med det okända, och att kunna föra hem exotiska föremål och symboler.