Föremål

Borrby baddare med tre tutuli

En tutulus är en liten konisk bältesprydnad av brons från äldre bronsåldern.

Två svärd av brons

Svärd av brons tillhörde tillsammans med lans och yxa, ibland också dolk och kortsvärd, männens vanligaste vapen under bronsåldern.

Spjutspets

Skelettfynd visar att bronsåldern kunde vara våldsamt och för oss av idag skulle ha tett sig outhärdligt med svält och bristsjukdomar. Ändå lyckades en del av samhällets invånare ha så mycket vilja och ambition att de skaffade sig position och anseende.

Spiraler

Redan de första bronsföremålen som kom till Norden västerifrån och söderifrån var dekorerade med olika mönster. Det var punktornerade linjer, trianglar, V-formade figurer, zig-zagmönster, romber och linjer.

Solhjul i brons

Solhjulet av tunn bronsplåt är funnet på ett större gravfält vid Borrby strand. Över gravfältet, som undersöktes 1934-36, drogs sedan kustvägen fram.

Skära och klubba från Brantevikstrakten

Många av bronsålderns föremål var tillverkade och sten och flinta. Klubban av sten är hittad vid Stengården strax norr om Brantevik.

En kniv att raka sig med – en knivig fråga

Rakknivar i brons var kanske en av våra första nordiska uppfinningar – ca 3000 år gammal.

Offermossen i Brantevik

Precis i utkanten av en undersökt boplats från bronsåldern, strax väster om Brantevik, finns en offermosse.

Lur

På hällristningar finns ibland bilder av lurar. Människofigurer höjer luren till munnen och blåser. Ibland står lurblåsaren på ett skepp.

Lövknivar – flinta på bronsåldern

Flintan fortsatte att användas även fast det hade blivit bronsålder. Ny forskning visar att dessa så kallade lövknivar var en typ av verktyg som introducerades först under yngre bronsålder (1 100 f Kr).

Lommestenen

I Skåne, liksom på Bornholm är merparten av hällristningarna inknackade i fasta berghällar.

Lertrumma

Trummor av olika slag förekommer i alla kulturer världen över.I ett projekt arbetade under 1980-talet musikarkeolog Cajsa Lundmed en musikproduktion som fick namnet ”Forntida klanger”.

Knacksten

Så kallade knackstenar finner vi från hela forntiden och de har haft många olika funktioner. Liksom kniven har den varit ett universalredskap.

Kantyxa

De första yxorna som kom till Norden var tillverkade av ren koppar. Så småningom började koppar blandas med tenn för att bli ett hållbarare material till vapen och smycken.

Holkyxa - gjuten bronsyxa

Redan i slutet av bondestenåldern började man gjuta de första bronsyxorna i Skandinavien. Först kopierade man förebilder från kontinenten, men det dröjde inte länge förrän man började hitta egna, skandinaviska föremålsformer.

Branbokittans hängkärl

Den branta Branbobacken mellan Gislövs stjärna och Glimminge gård, söder om Gislöv, är mytomspunnen.

Halsring - ett smycke från bronsåldern

En typ av använda smycken bars runt halsen – halskragen och halsringen. Den lite enklare halsringen var ofta tillverkad av vridna bronstenar.

Halskrage

Kvinnorna under bronsåldern var klädda i kjolar och tröjor av ylletyg. Men senare tids forskning har visat att det också fanns linkläder. Vi kan inte se att kläderna varit färgade.

Gravurna – barnen i Vranarp

Urnan är hittad på ett bronsåldersgravfält vid gården Vranarp nr 7 utanför Östra Tommarp.

Gravurnor – kvinnorna från Ingelstorp

Urnorna är hittade på 1920-talet inom ett bronsåldersgravfält som finns på ägorna till Ingelstorp nr 32. De är hittade nära varandra med några dagars mellanrum.

Gravurna – mamman och spädbarnet

Denna gravurna är hittad på ett bronsåldersgravfält vid Ingelstorp nr 32, där många andra gravurnor och bronsföremål har hittats genom åren.

Gravurna – systrarna från Simris

Lerkärlen från bronsåldern är oftast enkla till form och utseende. Inte alls så vackra och utsmyckade som stenålderskrukorna.

Glasögonfibula

Fibulor är smycken av många olika typer, oftast tillverkade av brons. De användes både under brons-och järnåldern.

Dolk

Under vägarbete i början av 1930-talet strax norr om Brantevik, vid de så kallade Stengårdarna, fann vägarbetarna en välbevarad bronsdolk med guldbeslag.

Cirkelristning

Cirkelristning på sten Cirkeln finns som symbol i alla kulturer världen över.

Bronsrör

Bronsrör till kjol och en armring Någon gång i början av bronsåldern, för 3000 år sedan, begravdes en 20-årig flicka i en hög, ”Storhöj” på Jylland i Danmark.

Bronsknappar

Bronsknappar De små bronsknapparna måste ha använts i klädedräkten. Vi finner dem ofta i både mäns och kvinnors gravar.

Bornholmsfibulan

Bornholmsfibulan – en lokal brosch Fibulor är smycken av många olika typer, oftast tillverkade av brons. De användes både under brons-och järnåldern.

Boplatsfynd

Boplatsfynd i Brantevik Det är inte särskilt många boplatser från bronsåldern som har undersökts arkeologiskt på Österlen. Men i Brantevik finns ett undantag.

Begravningsset

BEGRAVNINGSSET
I de bronsåldershögar som innehåller liket efter en man från ledarskiktet i samhället, kan vi nästan vara säker på att vi också finner ett set av små bronsåldersverktyg.

Balåkratrumman

Balkåkratrumman
Den så kallade Balkåkratrumman är tillverkad alldeles i början av
bronsåldern. Alltså under samma tid då Kiviksgraven byggdes och
hällristningarna på Österlen höggs.

Bronsåldersflinta

En privatsamling förebådade fyndet av en bronsåldersboplats i
Brantevik