Spjutspets

Skelettfynd visar att bronsåldern kunde vara våldsamt och för oss av idag skulle ha tett sig outhärdligt med svält och bristsjukdomar. Ändå lyckades en del av samhällets invånare ha så mycket vilja och ambition att de skaffade sig position och anseende.

Antagligen på bekostnad av andra fick de handeln att fungera och saker att hända. Att äga ett bronsspjut som detta, funnet i ett stort gravområde vid Borrby strand, var naturligtvis bevis på framgång. Svärdet, spjutet och yxan av brons var alla vapen som kunde tillhöra en man av rang under bronsåldern. I en strid kunde man försvara sig med sitt vapen och skydda sig med en sköld. Man får tänka sig att övning i olika vapentekniker ingick i gårdssonens utbildning för att bli vuxen.
Rättsynen var en annan och varierade mellan olika geografiska områden. Våldet verkar ha genomsyrat ideologin överallt. Viljan att strida kan ha haft olika orsaker som överfall för att stjäla boskap eller skapa rättvisa i det vi idag kallar hedersmord. Spjutspetsen av brons är vackert ornerad och har suttit på ett långt skaft av trä. Hålen efter nitarna som hållit spjutspetsen på plats i skaftet syns tydligt. Här i sydöstra Skåne har vi inte funnit några hällristningsmotiv som visar spjut ännu. Men på Listlebyristningen i Bohuslän, som brukar kallas ”Spjutgudens häll”, finns den största hällristningsmannen i Europa avbildad. I handen håller han ett spjut. Kan det vara föregångaren till asaguden och krigsguden Odin vi ser på hällen?