Två svärd av brons

Svärd av brons tillhörde tillsammans med lans och yxa, ibland också dolk och kortsvärd, männens vanligaste vapen under bronsåldern.

Svärden importerades under äldre bronsåldern (fram till ca 1000 f Kr) från Centraleuropa. Senare, under yngre bronsålder, hade de nordiska vapensmederna blivit så skickliga att de kunde tillverka inhemska svärd av yppersta kvalitet. Svärdsfästet och svärdsknappen är ofta rikt ornerade med spiraler och cirklar. En del forskare har tolkat att Dansaren på Dansarens häll, mellan Järrestad och Gladsax, bär ett svärd vid sidan. Annars är inte svärd avbildade på de skånska hällristningarna men finns på andra hällristningsplatser i bland annat Blekinge, Enköping, Tanum och Norrköping.