Bronsåldersflinta

En privatsamling förebådade fyndet av en bronsåldersboplats i
Brantevik

På Råkulle gård i Brantevik finns en stor fornsakssamling som till
största del har hittats av lantbrukaren Åke Håkansson. Idag förvaltas
den av hans son Bernt. Föremålen har samlats in från familjens
åkermarker söder och väster om fiskeläget och längs havet i Grönet
söder om Brantevik. I samlingen finns ett par speciella föremål som
dateras till övergången mellan sen bondestenålder och tidig bronsålder,
omkring år 1800 f kr.

I den västra utkanten av Brantevik upptäckte arkeologerna en boplats
från bronsåldern i samband med ett vägbygge år 1995. Det
var ett bra läge för en boplats – här visade det sig att folk bott av
och till under både sten-, brons- och järnåldern. Men redan innan
utgrävningen visste Åke Håkansson att detta var en plats där man
ofta hittade fornsaker. Några av dessa har vi fått låna in till denna
utställning.

Den ståtliga flintdolken av imponerande storlek har ursprungligen
varit 30 cm lång. Den är tillverkad av en skicklig flintsmed av flinta
som bara finns att tillgå i västra Skåne eller Danmark. Denna typ
tillhör dessutom en mycket specialiserad föremålstillverkning som
anses härröra från speciella verkstäder som låg i direkt anslutning
till flintgruvorna. Produktionen av sådana här praktföremål krävde
tillgång till färskbruten flinta.

Den lilla pilspetsen är tillverkad i så kallad mjölkkvarts och är ett
mycket ovanligt fynd i Skåne. Pilspetsen är flathuggen, och teknologin
att tillverka komplicerade föremål i kvarts var inget man behärskade
här nere i Skåne där tillgången på flinta var god. Närmast bör
den ha blivit tillverkad i mellersta eller norra Sverige – ett exempel
på ännu mer långväga handel.