Begravningsset

BEGRAVNINGSSET
I de bronsåldershögar som innehåller liket efter en man från ledarskiktet i samhället, kan vi nästan vara säker på att vi också finner ett set av små bronsåldersverktyg.

Verktygen- en rakkniv, en pincett och en syl har man försökt tolka på olika sätt genom tiderna. Rester av hud i de danska högbegravningarna visar att männen var välrakade vid gravsättningen. Så här skriver Susanne Thedéen i skriften ”Resor i tid och rum” på Statens historiska museums hemsida: ”Några av de föremål som påträffats i gravarna har sannolikt brukats under livets olika övergångsritualer som födelse, initiation och begravning. En tolkning är att rakknivar och pincetter kan ha använts till rituella reningar av kroppen genom borttagande av hårväxt och hud. Rakkniven kan också ha brukats för att skyffla ihop mänskliga kvarlevor från kremeringsbålet, pincetten kan ha använts för att välja ut ben för deponering.” Kvejsahöj vid Gröstorp, som fortfarande ligger majestätiskt på höjdsträckningen strax väster om Simrishamn, är inget undantag. Högen ligger mitt mellan det i söder belägna stora gravfältet från yngre bronsåldern på Bjersjöbacken, närmare Simris och i norr flera bronsålderslämningar i form av skärvstenslager och bosättningar i Gröstorp och Österlens största hällristningsfält mellan Järrestad och Gladsax. Tommarpsån slingar sig i dalgången nedanför högen. Trakten är rik på fornlämningar från olika tider. I Kvejsahöj (kvejs=kvissla=finne) fann man vid en undersökning på 1870-talet ”ett litet fodral av trä och fint skinn med quarsittande hår”. I fodralet fanns en syl, en rakkniv med hästhuvud, ytterligare en kniv och en pincett. Just de gravgåvor som man brukade lägga ned i en mansgrav i hög under bronsåldern. Föremålen som visas i utställningen är ett hopplock från tre olika platser på Österlen: Rakkniv – från bronsåldershög utanför Simris Pincett – från Gislöv 25 Syl – funnen i gravurna från Simris