Boplatsfynd

Boplatsfynd i Brantevik Det är inte särskilt många boplatser från bronsåldern som har undersökts arkeologiskt på Österlen. Men i Brantevik finns ett undantag.

I samband med ett vägbygge strax väster om fiskeläget upptäckte arkeologerna år 1995 resterna av en boplats från slutet av bronsåldern. Bebyggelsen, som bestod av en handfull hus, kunde dateras till tiden mellan 900-talet och 600-talet f Kr. Långa, stolpburna hus med bostadsdel i väster och lada för djuren i öster. Runt boningshusen fanns flera runda hyddor som fungerat som verkstäder och förråd. Några av de fynd som hittades på boplatsen berättar om dessa tidigare brantevikares vardag. Ben, flinta och keramik tillhör de allra vanligaste föremålen man hittar på en boplats. De visar bland annat att man livnärde sig på jordbruk och boskapsskötsel. Flintavfallet berättar att man långt efter stenålderns slut använde sig av sten och flinta som viktiga material när man tillverkade bruksföremål. Bland föremålen finns också en eldslagningsflinta och en flats sten som kan ha använts både som slipsten och som ett underlag vid flintslagning. Små bitar av bränd lera kan härröra från husens lerklinade väggar.