Bornholmsfibulan

Bornholmsfibulan – en lokal brosch Fibulor är smycken av många olika typer, oftast tillverkade av brons. De användes både under brons-och järnåldern.

En fibula har alltid en nål på baksidan och har förutom sin smyckande funktion också till uppgift att hålla samman dräkten – som säkerhetsnål eller spänne. Det finns fibulor både för män och för kvinnor. Exemplar av Bornholmsfibulan finns nästan bara återfunna på Bornholm och i sydöstra Skåne (i Skåne är ca 15 exemplar kända).Ett fynd av fibulan finns också från Gotland och ett från Uppland. Den tillverkades, troligen på Bornholm, under slutet av äldre bronsåldern. Framsidan av fibulan pryds av ett spiralmönster. Mellan ön och fastlandet har säkert funnits täta kontakter. Från
flera av de österlenska hällristningsplatserna kan man se över till Bornholm. Kanske har den visuella kontakten med ön haft betydelse för var hällristningsplatser har etablerats. Och man kan undra om Kiviksgraven och Bornholmsfibulan hör ihop på något vis. Med större 18-mannakanot typ Hjortspringsbåten kunde man vid tjänligt väder paddla över på 4-5 timmar. Bornholmsfibulan i utställningen är ett gravfynd från Ö Hoby och är från mitten av bronsåldern (ca 1000 f Kr). I graven fanns också en armring.