Bronsknappar

Bronsknappar De små bronsknapparna måste ha använts i klädedräkten. Vi finner dem ofta i både mäns och kvinnors gravar.

Det finns olika typer av knappar från enklare knappar med ögla till rikt dekorerade dubbelknappar. Eftersom tyget i kläderna var av ylle och relativt glest vävt var det lätt att trycka dubbelknappen genom tyget och på så vis hålla samman dräkten. Bronsknapparna är främst från yngre bronsåldern, 100-500 f.Kr. Just den här knappen är funnen på Valleberga nr 5 i en gravurna tillsammans med brända ben, ytterligare en knapp och en nål som har försvunnit.