Cirkelristning

Cirkelristning på sten Cirkeln finns som symbol i alla kulturer världen över.

Kanske symboliserar cirkeln solen, evigheten eller årets gång. Eller har alla betydelserna men vid olika tillfällen och i olika tider och geografiska områden.Hällristningarna i Skåne och på Bornholm är nästan alltid inknackadei berghällen medan man på danska fastlandet finner dem på lösa stenblock. Den här stenen utgör alltså ett undantag från regeln.Vad som är extra spännande är att den har hittat i närheten av Kiviksgraven.