Dolk

Under vägarbete i början av 1930-talet strax norr om Brantevik, vid de så kallade Stengårdarna, fann vägarbetarna en välbevarad bronsdolk med guldbeslag.

Skaftet och skaftknappen var vackert dekorerade. Dolken låg ca ½ meter under den gamla vägbanan och var omgiven av aska och sand. En dolk som denna måste ha varit ett statusföremål under mitten av bronsåldern. Den räknas till de vapen som ingick i mannens personliga tillhörigheter. Rätten att bära vapen var lika självklar här den gången som i de flesta stater i USA idag. Under senare delen av bronsåldern ersattes dolken av svärdet. Dolken som visas här är en kopia av originalet som finns på Statens historiska museum i Stockholm.