Gravurna – mamman och spädbarnet

Denna gravurna är hittad på ett bronsåldersgravfält vid Ingelstorp nr 32, där många andra gravurnor och bronsföremål har hittats genom åren.

Lerkärlen från bronsåldern är oftast enkla till form och utseende. Inte alls så vackra och utsmyckade som stenålderskrukorna. Ytan är överdragen med ett grovt lager lera och sand. Med fingrarna har man dragit ränder i ytlagret. På så sätt blev krukorna säkrare att bära. Samma krukor användes då både för matlagning, förvaring och som gravurnor. En del av gravurnorna har lock. Denna gravurna är hittad på ett bronsåldersgravfält vid Ingelstorp nr 32, där många andra gravurnor och bronsföremål har hittats genom åren. Den lilla koppen innehöll brända ben efter ett spädbarn som aldrig hann uppleva sin 1-årsdag. I urnan låg också skärvor efter ett annat kärl och ett fåtal ben efter en vuxen individ. Kanske var det en mamma som begravdes tillsammans med spädbarnet? Den frågan får vi aldrig svar på. Enligt finnaren fanns det även bronsföremål i urnan, men dessa såldes vidare till en person i Östra Herrestad.