Gravurnor – kvinnorna från Ingelstorp

Urnorna är hittade på 1920-talet inom ett bronsåldersgravfält som finns på ägorna till Ingelstorp nr 32. De är hittade nära varandra med några dagars mellanrum.

Ingen av gravurnorna innehöll gravgåvor. Den första innehåller kvarlevorna efter en kvinna som dog i 25- årsåldern. Hon hade en typ av förslitningsskador på bröst- och ländkotor som tyder på att hon har fått arbeta hårt och lyfta mycket tungt i hela sitt korta liv. I den andra urnan låg en åldrig kvinna som led av svår tandvärk. Hon hade tappat sina kindtänder efter en kraftig inflammation. Över benen hade ett bottenstycke av en annan urna lagts som ett lock.

Lerkärlen från bronsåldern är oftast enkla till form och utseende. Inte alls så vackra och utsmyckade som stenålderskrukorna. Ytan är överdragen med ett grovt lager lera och sand. Med fingrarna har man dragit ränder i ytlagret. På så sätt blev krukorna säkrare att bära. Samma krukor användes då både för matlagning, förvaring och som gravurnor. En del av gravurnorna har lock.