Gravurna – barnen i Vranarp

Urnan är hittad på ett bronsåldersgravfält vid gården Vranarp nr 7 utanför Östra Tommarp.

Uppgifter om hur och när den hittades saknas. Urnan innehöll rikligt med ben som är ovanligt välbevarade. Analysen av benen visar att det var en trolig flicka eller ung kvinna som blivit begravd tillsammans med ett 5-årigt barn och ett får. Förslitningsskador på flickans bröstkotor visar att hon arbetet hårt i sitt liv.