Halskrage

Kvinnorna under bronsåldern var klädda i kjolar och tröjor av ylletyg. Men senare tids forskning har visat att det också fanns linkläder. Vi kan inte se att kläderna varit färgade.

Istället var det smycken av brons och ibland guld som lyste upp dräkten och gav intryck av rikedom. En typ av använda smycken bars runt halsen – halskragen och halsringen. Halskragens yta kunde vara räfflad eller slät och vara dekorerad med spiralornamentik och cirklar. Delen av en halskrage som visas här är från Viarp och inlånad från Lunds historiska museum. Den har fina spiralmönster som bland annat har tolkats vara en skandinavisk tolkning av mykenska mönster. Ett
30-tal mer eller mindre fragmentariska halskragar har återfunnits i Sverige, vilket gör dem till ett ovanligt fynd.