Branbokittans hängkärl

Den branta Branbobacken mellan Gislövs stjärna och Glimminge gård, söder om Gislöv, är mytomspunnen.

Under en stor sten bodde här enligt folktraditionen den ökända Branbo-Kittan. Hon ställde till besvär för vandrande och resande som mödosamt tog sig upp för backen. Hästar stannade upp mitt i backen och kunde inte ta sig ur fläcken. Passerande unga män råkade i hennes våld och tvingades dansa till dess att fötterna blödde. När man vågade spränga bort stenen 1907 fann man under den 2 lerkrukor med brända ben av människor begravda där under bronsåldern Och inte så långt från där stenen en gång legat fann man i slutet av 1940-talet ett fint ornerat 2500 år gammalt hängkärl av brons. Kanske har berättelserna om Branbo-Kittan sitt ursprung ända långt bort i Bronsåldern. Hängkärlen tillverkades under yngre bronsåldern. På några av dem finns rester av ett trälock. De hängkärl man har funnit har varit nedlagda som offer och återfinns aldrig i gravar. Därför vet vi inte så mycket om dess användning. Men om kärlet har varit en del av kvinnans dräkt, och suttit på ryggen med trälocket mot kroppen, kan man kanske jämföra den med en exklusiv handväska av idag – en Louis Vuitton eller en Yayoi Kusama.