Kantyxa

De första yxorna som kom till Norden var tillverkade av ren koppar. Så småningom började koppar blandas med tenn för att bli ett hållbarare material till vapen och smycken.

Olika typer av yxor har använts här i Norden under bronsåldern- holkyxor, kantyxor, processionsyxor m fl. Kantyxa av brons med ornament är funnen av samlaren och jordbrukaren Julius Olsson våren 1924 på gården Hammarlundas ägor. Yxan fanns löst liggande på en höstplöjd åker. Den är daterad till övergången mellan stenålder och bronsålder och anses ha tillverkats lokalt efter västeuropeiska förebilder. På bilden har vi lagt yxan på Yxornas häll vid Simrislund för att jämföra en riktig yxa med den inristade. De kommer från samma tid för ca 3500 år sedan. Visst är de lika!