Knacksten

Så kallade knackstenar finner vi från hela forntiden och de har haft många olika funktioner. Liksom kniven har den varit ett universalredskap.

Med en knacksten, som ofta var en rundad sjösten, kunde man slå flintskärvor till olika redskap ur större stycken av flinta. Men ett annat användningsområde var att med sådana stenar knacka in hällristningar i berget. Den här knackstenen är funnen på ett mycket speciellt ställe, vid den stora gånggriften på Gladsax norre vång. I takblocket finns hällristningar inknackade under bronsåldern. Kanske använde man sig av just den här stenen då.