Lertrumma

Trummor av olika slag förekommer i alla kulturer världen över.I ett projekt arbetade under 1980-talet musikarkeolog Cajsa Lundmed en musikproduktion som fick namnet ”Forntida klanger”.

1984 vann produktionen en Grammis som årets bästa. Lertrumman är en rekonstruktion som tillverkades av Anders Lindahl, verksam vid Lunds universitet, till ”Forntida klanger”. Trumkroppen är en replik av en allmänt förekommande typ av bronsålderskruka, som både användes för matlagning och som begravningsurna. Skinnet är avhårad råhud av hjort som i vått tillstånd drogs över trumkroppen för att sedan krympa.