Lommestenen

I Skåne, liksom på Bornholm är merparten av hällristningarna inknackade i fasta berghällar.

Men det finns undantag i form av lösa sjöstenar, så kallade lommestenar (lomma =ficka), dekorerade med skålgropar på sidor. En del av dem vet vi säkert är funna i närheten av en bronsåldershög. Just den här lommestenen kommer från Hugo Håkanssons samling och härstammar från Glemminge-Tågarp nummer 2.