Lövknivar – flinta på bronsåldern

Flintan fortsatte att användas även fast det hade blivit bronsålder. Ny forskning visar att dessa så kallade lövknivar var en typ av verktyg som introducerades först under yngre bronsålder (1 100 f Kr).

Trots sitt namn, användes det framför allt till att skörda säd och att skära vass till bland annat taktäckning. Lövkniven sattes fast i ett träskaft. Ett välbevarat sådant har hittats i Stensild mosse i Danmark. Lövknivarna är väldigt lika varandra. De tillverkades av specialiserade hantverkare vid stora flintgruvor och spreds därifrån ut över vidsträckta områden över Skandinavien och Tyskland. Kontakterna med omvärlden och kontinenten var täta. Bronsålderns österlenbor levde ingalunda i en isolerad värld. I fornsakssamlingarna på Österlens museum finns många lövknivar som hittats runt om på Österlen. Denna lövkniv hittades i en plogfåra vid Ingelstorp mossar 48 på 1920-talet. Skaftet är rekonstruerat.