Skära och klubba från Brantevikstrakten

Många av bronsålderns föremål var tillverkade och sten och flinta. Klubban av sten är hittad vid Stengården strax norr om Brantevik.

Den har varit skaftad och kan ha använts till att krossa saker med helt fredligt, men vissa forskare menar att den kan ha använts i strid. Skäran av flinta är hittad vid sten vid stenbrytning vid gården Gislöv nr 5 mellan Brantevik och Östra Nöbbelöv. Skäror av denna typ var skaftade och användes till skörd under äldre bronsåldern. Båda föremålen ingår i privatsamlingar som donerats till Fornminnesföreningen/ Österlens museum. Klubbat ingår i Per Perssons samling och skäran i Hugo Håkanssons samling.